Archiwa tagu: rynek polski

RECENZJA SYNTHESIZING RIGOR AND RELEVANCE BY EXPLORING MANAGERIAL BEHAVIOR THROUGH METAPHOR

The idea and title consist theory and metaphor, in first chapter is seen different aims and hypothesis, variables. The main idea of researcher – show and analyse the problem and future of management is important and interesting. The main idea … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

OPIS SYTUACJI DECYZYJNEJ OBCIĄŻONEJ RYZYKIEM I MOŻLIWYCH BŁĘDÓW

BADANIA KONSUMENCKIE I MARKETING BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE BADAŃ W całym procesie badania popełnia się różne błędy. Kontrola i minimalizacja błędów należą do zadań badacza, na etapie projektowania badania. Trzeba ocenić jakość otrzymanej z badania informacji. Użytkownik rezultatów badania powinien … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Zjawisko konwergencji wzrostu opiera się o teorie równowagi gospodarczej i rynkowej.

Teorie równowagi rynkowej i gospodarczej opierają się o dwa paradygmatu makroekonomia: podejście keynesowskie oraz teorie neoklasyczne. Model „keynesowski podkreśla cykliczną niestabilność gospodarki podlegającą mechanizmowi rynkowemu oraz tendencji do wzrostu inflacji i bezrobocia. Staje się to podstawą do sformułowania aktywnej polityki … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KRAJACH EUROPY

Od 2010 roku w Unii Europejskiej planowane są działania dla rozpowszechnienia teorii zrównoważonego rozwoju. Strategia Europa 2020 dotyczy wszystkich zrzeszonych państw. Główne cele to rozwój poprzez wiedzę, badania i innowacje. Ważnym elementem jest efektywne wykorzystanie zasobów oraz rozwój firm. Podstawy … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

STRATEGIE DLA EUROPY NA NASTĘPNE LATA

Komisja Europejska oraz rządy krajów unijnych wprowadzają systemy nadzoru i kontroli wobec przedsiębiorców i biznesu. Do roku 2020 kraje UE zobowiązały się do wprowadzenia zmian w sektorach: ochrony środowiska, energetyki oraz MŚP. Zmiany dotyczą również polityki zarządzania i kierowania firmą … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

GOSPODAROWANIE DLA MŚP

Działania na rzecz ekologii i efektywności gospodarowania są oceniane przez uczestników jako niezbędne i praktyczne. W ramach programu Czysty Biznes przeprowadzono badania w sektorze MSP, aby ocenić świadomość ekologiczną firm w kraju. W roku 2010 ponad 95% firm deklarowało, że … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

FIRMY Z BRANŻY WYKOŃCZENIOWEJ: REYNAERS

Firma REYNARES ma swoją główną siedzibę w Wielkiej Brytanii. Działalność opiera się na współpracy z firmami projektowymi i architektami. Oferta firmy jest ukierunkowana na nowe inwestycje budowlane oraz renowacje. Poprzez działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką firma wprowadza na rynki światowe … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj