Archiwa tagu: e-marketing

RECENZJA Exploring Managerial Talk through Metaphor:An Opportunity to Bridge Rigor and Relevance?

The idea and title consist theory and metaphor, in first chapter is seen different aims and hypothesis, variables. The main idea of researcher – show and analyse the problem and future of management is important and interesting. The main idea … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj

OPIS SYTUACJI DECYZYJNEJ OBCIĄŻONEJ RYZYKIEM I MOŻLIWYCH BŁĘDÓW

BADANIA KONSUMENCKIE I MARKETING BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE BADAŃ W całym procesie badania popełnia się różne błędy. Kontrola i minimalizacja błędów należą do zadań badacza, na etapie projektowania badania. Trzeba ocenić jakość otrzymanej z badania informacji. Użytkownik rezultatów badania powinien … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

ZARZĄDZANIE MARKĄ, autor: Sagan Adam, Kall Jacek, Kleczek Ryszard, wydawnictwo: Oficyna Wolter Kluwer Business, 2013

Książka: Zarządzanie marką dotyczy strategii i działalności rynkowej firm i marki. Jednym z podstawowych tematów jest teoria zarządzania, wzory zachowania firm na rynku oraz możliwości badań, oceny i planowania marki, produktu marki w obecnych warunkach. Książka zawiera szerokie badania dotyczące … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Technologie IT zdominowały wydatki instytucji finansowych

Według najnowszych danych IDC, globalne instytucje finansowe wydały w 2015 r. 114 mld dol. na Big Data, chmurę obliczeniową i rozwiązania mobilne. Oznacza to, że tylko na te trzy technologie zostało przeznaczone aż 25 proc. rocznego budżetu IT organizacji reprezentujących … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka, Świat | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KRAJACH EUROPY

Od 2010 roku w Unii Europejskiej planowane są działania dla rozpowszechnienia teorii zrównoważonego rozwoju. Strategia Europa 2020 dotyczy wszystkich zrzeszonych państw. Główne cele to rozwój poprzez wiedzę, badania i innowacje. Ważnym elementem jest efektywne wykorzystanie zasobów oraz rozwój firm. Podstawy … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

KULTURA ORGANIZACJI – INNOWACYJNOSĆ I TRADYCJA

Zgodnie z definicją Portera za kulturę przedsiębiorstwa uznaje się cechy firmy i zwyczaje działań w organizacji i jej otoczeniu. Kultura pracy, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna ma prowadzić do ustalania nowych wzorców oraz utrwalanie i modyfikacje uznanych, efektywnych rozwiązań.  Oparcie … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

POLITYKA WIZERUNKOWA – WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE

Strategia wyróżniania się na rynku opiera się na czerpaniu korzyści przez wyróżnienie oferty, przez nietypowe lub wyjątkowe cechy określonego dobra. Cechami nazywa się nie tyko cechy materialne, ale również koszt produkcji, marka półproduktów i zachowania w ramach sieci dostawców. Takie … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

E – BIZNES I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKTU

Rozwój e – biznesu może przynieść korzyści w wielu sektorach działania firmy. Dostęp do nowych narzędzi promocji i marketingu to szansa na trwałą i stabilną pozycję na rynku klientów, konkurentów i współpracowników. Atutem e – biznesu jest możliwość rozwoju systemu … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA KAŻDYM SZCZEBLU W FIRMIE

Strategia jest narzędziem, instrumentem niezbędnym do zarządzania firmą, produktem, ludźmi i marką. Wykorzystywanie tego instrumentu „opiera się na obecnych i przeszłych faktach i informacjach, aby ocenić przyszłość, prognozować przyszłość”[1]. Strategia w zarządzaniu musi również tworzyć pewne reguły i wzorce dotyczące … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj