Archiwa tagu: Dorota Smoleńska

RECENZJA Exploring Managerial Talk through Metaphor:An Opportunity to Bridge Rigor and Relevance?

The idea and title consist theory and metaphor, in first chapter is seen different aims and hypothesis, variables. The main idea of researcher – show and analyse the problem and future of management is important and interesting. The main idea … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj

RECENZJA UNDERSTANDING RELIABILITY AND VALIDITY IN QUALITATIVE RESEARCH

The title consist main idea, it is high connected with text and research. The idea of presentation consist wide sources, usually academic work and research. The construction of work is clear and easy to read, understand. The main theme is … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

RECENZJA SYNTHESIZING RIGOR AND RELEVANCE BY EXPLORING MANAGERIAL BEHAVIOR THROUGH METAPHOR

The idea and title consist theory and metaphor, in first chapter is seen different aims and hypothesis, variables. The main idea of researcher – show and analyse the problem and future of management is important and interesting. The main idea … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Exploring Managerial Talk through Metaphor: An Opportunity to Bridge Rigor and Relevance?

W tytule zawarto najważniejsze cele naukowe publikacji: wykorzystanie teorii i metafory do badań. W pierwszym rozdziale opisano różne cele, hipotezy, zmienne. Głównym celem badacza jest prezentacja danych, badania zagadnienia zarządzania. Ważna jest przyszłość zarządzania. Głównym celem są przedstawienia różnych teorii … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

OPIS SYTUACJI DECYZYJNEJ OBCIĄŻONEJ RYZYKIEM I MOŻLIWYCH BŁĘDÓW

BADANIA KONSUMENCKIE I MARKETING BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE BADAŃ W całym procesie badania popełnia się różne błędy. Kontrola i minimalizacja błędów należą do zadań badacza, na etapie projektowania badania. Trzeba ocenić jakość otrzymanej z badania informacji. Użytkownik rezultatów badania powinien … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Zjawisko konwergencji wzrostu opiera się o teorie równowagi gospodarczej i rynkowej.

Teorie równowagi rynkowej i gospodarczej opierają się o dwa paradygmatu makroekonomia: podejście keynesowskie oraz teorie neoklasyczne. Model „keynesowski podkreśla cykliczną niestabilność gospodarki podlegającą mechanizmowi rynkowemu oraz tendencji do wzrostu inflacji i bezrobocia. Staje się to podstawą do sformułowania aktywnej polityki … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

REKLAMA W SIECI WWW – PROGNOZY NA KOLEJNE LATA

Najczęściej wykorzystywaną formą reklamy jest reklama banerowa, w ostatnich latach z klasycznej formy obrazowej przekształcono reklamę w formę multimedialną (odnośniki, dodatkowe strony, wprowadzenie katalogu podstron i grafiki mobilnej). Reklama stała się oddzielną stroną dotycząca produktu i firmy. Kolejnym sposobem na … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE – KIERUNKI ROZWOJU

Powszechność i popularność Internetu od lat pozwala wydawnictwom i firmom na budowanie rynku czytelników i odbiorców. Dziennikarstwo internetowe staje się stałym elementem pracy firm oraz działalności wydawniczej. Proces ten trwa od lat, z roku na rok zdobywa nowych zwolenników, nowe … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

EDUKACJA I ZATRUDNIENIE

Zgodnie z danymi PARP wprowadzenie na szeroką skalę e-learningu pozwala zaoszczędzić 50-70% kosztów prowadzenia działalności. W UE metody te są wprowadzane przy szkoleniach i kursach. Zainteresowanie jest znaczne, prognozuje się dalszy wzrost tego rynku. W Polsce usługi e-learning wprowadziło wiele … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj

MSP – WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Około 40% firm ocenia zużycie energii jako główny element wpływu na środowisko. Od kilku lat jednak wzrasta liczba firm, które prowadzą stały monitoring wykorzystania energii (wzrost o 10% w ciągu czterech lat). Obecnie jest to ponad 80% firm. Ponad połowa … Czytaj dalej

Opublikowano Gospodarka | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Skomentuj