ZARZĄDZANIE MARKĄ, autor: Sagan Adam, Kall Jacek, Kleczek Ryszard, wydawnictwo: Oficyna Wolter Kluwer Business, 2013

Książka: Zarządzanie marką dotyczy strategii i działalności rynkowej firm i marki. Jednym z podstawowych tematów jest teoria zarządzania, wzory zachowania firm na rynku oraz możliwości badań, oceny i planowania marki, produktu marki w obecnych warunkach. Książka zawiera szerokie badania dotyczące marki, perspektyw rozwoju marki. Są przedstawione również przykłady, case study i schematy przydatne do prowadzenia firmy. Autorzy prezentują szerokie, różnorodne metody i narzędzia badawcze. Źródła badawcze są różnorodne, z różnych specjalizacji i okresów. Bogate źródła badawcze są ważnym elementem i atutem.
Główna tematyka książki dotyczy możliwości zarządzania marką i marketingu bezpośredniego. Celem autorów jest analiza, ocena programów do zarządzania marką. Oceniana jest działalność rynkowa marki i możliwe efekty. Podstawowe pojęcia są związane z budowaniem efektywnego i korzystnego marketingu, zarządzania. Omówione są zalety i wady rozpowszechniania marki na rynku oraz metody i techniki pozycjonowania marki. Autorzy opisują również praktyczne przykłady i realne efekty zarządzania. Publikacja jest uporządkowana, definicje są jasne, precyzyjne i dokładne. Wzory teoretyczne są odpowiednio dobrane i omówione. Przykłady case study są odpowiednim uzupełnieniem teorii i informacji rynkowych.
Publikacja opiera się o teoretyczne zagadnienia i definicje oparte na źródłach akademickich oraz specjalistycznych badaniach i publikacjach. Autorzy prezentują zagadnienia z zakresu: świadomości marki, lojalności wobec marki oraz wizerunku marki. Ważne są opisy warunków rynkowych, możliwości rynku w połączeniu z działalnością dla rozwoju marki. Od wielu lat programy budowania lojalności i świadomości marki są jednym z podstawowych projektów dla marketingu i reklamy, W kolejnych latach będą nadal wprowadzane i rozpowszechniane. Autorzy opisują również zagadnienia budowania popularności na rynku, wśród odbiorców. Przedstawione są jedne z najpopularniejszych projektów dla budowy wizerunku i miejsca na rynku. Szeroki zbiór danych i zagadnień w zakresie budowania marki jest zaprezentowany logicznie, jasno i szeroko. Zaprezentowane pomysły są praktycznym rozwiązaniem dla studentów z zakresu zarządzania, marketingu oraz specjalistów z tego zakresu. Prezentacja przyczyn i efektów działalności rynkowej dla firm jest dobrze opisana. Prezentacja jest jasna i szczegółowa. Konstrukcja opisu opiera się o najważniejsze kategorie. Wyznaczone są najważniejsze zmienne i determinanty zarządzania marką i marketingu marki. Zaprezentowane są różnorodne definicje i oceny zarządzania marką. Dane wykorzystane w publikacji dotyczą krótkiego i długiego okresu. Szeroki różnorodny zakres badań i informacji jest interesujący. Ważnym atutem jest wykorzystanie zasobów informacyjnych z różnych branż, specjalizacji i dziedzin. Książka jest zbiorem i kompendium informacji, badań i teorii w zakresie zarządzania marką.
Celem autorów jest prezentacja najważniejszych zagadnień zarządzania marką w połączeniu z teorią akademicką oraz case study i informacjami z rynku. Tak szeroki zakres danych pozwala czytelnikom na zapoznanie się z najważniejszymi danymi oraz możliwościami marki. Zaprezentowane są oceny różnorodnych teorii i strategii marki. Informacje te będą podstawą dla budowania opinii i oceny wśród czytelników. Książka pozwala na rozwój i rozbudowę wiedzy i zrozumienia rynku, działalności rynkowej firm i marki.
Książka jest praktycznym rozwiązaniem dla specjalistów pracujących w branży marketingowej firm oraz studentów uczelni wyższych z zakresu zarządzania i marketingu. Kompendium jest dobrze i bogato opracowane. Dane zawarte są aktualne i praktyczne. Atutem publikacji jest uporządkowana konstrukcja oraz jasno i logicznie zaprezentowane informacje. Szeroki opis teorii i zagadnień jest ważną zaletą. W książce brakuje wykresów, tabel i zestawień dotyczących case study oraz strategii, marketingu i zarządzania marką. Dane oparte o badania i sprawozdania z rynku są ważne dla pełnego obrazu działalności rynkowej. Prezentacja danych w formie zestawień, tabel jest korzystne dla ułożenia, klasyfikacji i oceny danych. Skróty, wnioski i podsumowania powinny być wprowadzone w każdym rozdziale.
Książka jest interesująca i różnorodna. Pozwala na dalekie zapoznanie się z tematem i teorią zarządzania. Jest rozszerzeniem wiedzy akademickiej oraz praktyki rynkowej. Najważniejszym atutem jest utrzymanie wiarygodności informacji rynkowych oraz praktycznego zastosowania wzorów, metod i technik zarządzania. Publikacja jest odpowiednio zbudowana, zgodnie z głównymi kategoriami i definicjami. Klasyfikacja danych jest dobrze zaplanowana. Omówienia danych są logiczne, jasne, dobrze sformułowane i opisane.

Print Friendly
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>