PROGRAMY EKOLOGICZNE – ZARZĄDZANIE

Obecnie są prowadzone różne i zróżnicowane programy ekologiczne, informacyjne dla promowania dobrych praktyk rynkowych i nowoczesnych technologii. Fundacja PGE oraz PGE dzięki swoim działaniom może wprowadzić działalność edukacyjną, badawczą i informacyjną w szerokim zakresie. Popularyzacja nowoczesności, nowoczesnych technologii dla energii, zarządzania energią i efektywności, optymalizacji gospodarowania to szansa wprowadzenia praktycznej wiedzy, informacji i innowacyjności. Budowanie rynku informacji to uzupełnienia dla obecnych działań i projektów. Udział firm krajowych w działalności badawczej i innowacyjnej jest ważnym i niezbędnym elementem rynku i gospodarki.

Sytuacja na rynku energetycznym w Polsce wpływa na warunki gospodarowania przedsiębiorstw. Energia jest ważnym elementem przy planowaniu i modernizacji w sektorze przemysłowym oraz przy wyznaczaniu kosztów. Znaczne kwoty kierowane do energetyki wpływają na jakość i efektywność pozyskanej i sprzedanej energii. W Polsce głównym paliwem energetycznym jest węgiel, niestety jest on zaliczany do „brudnych” źródeł. Pozyskanie energii z węgla nie pozwala na wprowadzenie wielu technologii i technik produkcji.
Firmy uczestniczące w programach ekologicznych podlegają kontroli pod względem dostosowania do wymogów ochrony środowiska prowadzone przez różne instytucje.
Firmy muszą dostosować się do wymogów i standardów m. in. ISO. Głównym założeniem programów jest łączenie efektów środowiskowych i ekonomicznych, poprzez nowe rozwiązania i szukanie odpowiednich partnerów ( również w dziedzinie finansowania).

Od kilku lat udział przedsiębiorstw w projektach dla ekologii rośnie, głównie są to wydatki technologiczne i organizacyjne. Dla przedsiębiorców ważne jest, aby inwestycja dotyczyła działów związanych ze sprzedażą. Większość firm przy ocenie inwestycji bierze pod uwagę wpływ na środowisko. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą uniknąć znacznych obciążeń finansowych (opłaty na środowisko), równocześnie wprowadzają innowacyjne i trwałe techniki oraz technologie.
Ekologiczna produkcja jest programem dla całej UE, polskie firmy stają się dzięki ekologii konkurencyjne na tym rynku. Równocześnie nowoczesna gospodarka wymaga modernizacji maszyn i urządzeń do produkcji oraz wprowadzenia efektywnego wykorzystania zasobów ( w tym energii). Nowe źródła energii (gaz i OZE) pozwolą na produkcję lepszych jakościowo produktów oraz na zastosowanie różnych technologii produkcyjnych.

Około 40% firm ocenia zużycie energii jako główny element wpływu na środowisko. Od kilku lat jednak wzrasta liczba firm, które prowadzą stały monitoring wykorzystania energii (wzrost o 10% w ciągu czterech lat). Obecnie jest to ponad 80% firm. Ponad połowa respondentów z sektora MSP ocenia ekologię za istotny element marketingu i wizerunku firmy.
Ponad 60% badanych przedsiębiorstw w ostatnich latach wprowadzało zmiany dla ochrony środowiska, głównie były to inwestycje w zmniejszenie zużycia energii (70% badanych). Główne motywy inwestycji to: obniżenie kosztów (76% respondentów), poprawa warunków środowiska oraz wizerunek (55%). Obecnie obowiązujące prawo wymaga znacznych nakładów finansowych w zakładach produkcyjnych, 43% badanych wprowadzało zmiany, aby utrzymać firmę na rynku. Jednak około 40% firm ocenia inwestycje dla środowiska jako szanse na wzmocnienie i poprawę pozycji na rynku.

Firmy biorące udział w badaniu za główną przeszkodę przy wprowadzaniu nowych, innowacyjnych technologii przedstawiły brak środków finansowych (ponad 65%) oraz wysokie koszty wdrażania (61%). Istotną przeszkodą jest problem wyboru odpowiedniego współpracownika oraz ryzyko wprowadzania nowych technologii.

Siła: promowanie ekologii i innowacji
Słabość:
Siła: promowanie ekologii, nowych technologii i innowacji, udział w rynku informacji
Słabość: trudności dostosowawcze w sektorze firm, trudności rynkowe, braki finansowania, brak zaufania dla nowych rozwiązań, strach przed zmianą
Szanse: dostosowania popytu na rynku firm, budowa strategii firmy, marketing placement, market placement
Zagrożenia: zmienność rynku, problemy na rynku produkcyjnym, ograniczenia finansowania firm i banków

Około 10% badanych firm wprowadziło system zarządzania środowiskiem ( w tym energii), kolejne 10% planuje zmiany tego typu. Większość jednak wprowadziła politykę na rzecz ochrony środowiska, ponad 60% planuje działania na rzecz poprawy warunków środowiska. Dla firm najważniejsze jest zmniejszenie zużycia energii, estetyka otoczenia oraz gospodarowanie wodą. Ponad 40% przedsiębiorstw uważa inwestycje proekologiczne za niezbędne i praktyczne.
Przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu urządzeń i oprogramowania do kontroli procesu produkcji i zarządzania produkcją. Wykorzystanie energii w procesie produkcji oraz przy obsłudze zakładu produkcyjnego jest elementem polityki finansowej.

Działania na rzecz ekologii i efektywności gospodarowania są oceniane przez uczestników jako niezbędne i praktyczne. Znaczne środki własne i kredytowe są wykorzystywane dla zarządzania energią i efektywności ekologicznej.
Promocja ekologii i efektywności gospodarowania energią jest finansowane przez samorządy, instytucje samorządowe i badawcze. Wiele polskich instytucji angażuje się w taką działalność. Pozwala na budowę współpracy i partnerstwa.
Środki finansowe UE na kolejne lata są kierowane dla produkcji, przemysłu oraz zarządzania, efektywności w tym sektorze.

Efektem jest udział i budowa innowacyjności, nowoczesnych technologii oraz rozwój efektywności i optymalizacji gospodarowania w sektorze firm.
Około 40% firm ocenia zużycie energii jako główny element wpływu na środowisko. Od kilku lat jednak wzrasta liczba firm, które prowadzą stały monitoring wykorzystania energii (wzrost o 10% w ciągu czterech lat). Obecnie jest to ponad 80% firm. Ponad połowa respondentów z sektora MSP ocenia ekologię za istotny element marketingu i wizerunku firmy.

Ponad 60% badanych przedsiębiorstw w ostatnich latach wprowadzało zmiany dla ochrony środowiska, głównie były to inwestycje w zmniejszenie zużycia energii (70% badanych). Główne motywy inwestycji to: obniżenie kosztów (76% respondentów), poprawa warunków środowiska oraz wizerunek (55%). Obecnie obowiązujące prawo wymaga znacznych nakładów finansowych w zakładach produkcyjnych, 43% badanych wprowadzało zmiany, aby utrzymać firmę na rynku. Jednak około 40% firm ocenia inwestycje dla środowiska jako szanse na wzmocnienie i poprawę pozycji na rynku.

Niezbędne zasoby to sieć współpracy, partnerstwa w zakresie badań, informacji, konferencji oraz współpraca z mediami. Koszt i zasoby zależą od zakresu zaangażowania i obszaru zaangażowania. Koszty na rynku badań i informacji są różne, zróżnicowanie wysokie.

Działania informacyjne tj. edukacja, programy konsultacji oraz doradztwa są podstawą dla sprawnego zarządzania firmą. Zarządzanie firmą wymaga odpowiedniej polityki gospodarowania zasobami oraz technik gospodarowania odpadami. Wprowadzone w Polsce wymogi dotyczące ochrony środowisko to wyzwanie dla kadry firm oraz instytutów gospodarczych i biznesowych. Programy proekologiczne w dużym stopniu opierają się na innowacjach i modernizacji. Firmy niechętnie wprowadzają tak ryzykowne zmiany. Działania sektora naukowego, technicznego i edukacji jest wsparciem dla zmian.

Aby ubiegać się o prawo do premii na modernizacje oraz dla złożenia projektu budowlanego firma musi poddać się audytowi elektrycznemu. Trzeba określić parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia oraz wycenić optymalne rozwiązania. Finansowanie takiego typu przedsięwzięcia może opierać się o kapitał własny, kredyty, dotacje oraz leasing. Obecnie na rynku działają firmy zajmujące się tego typu inwestycjami –Energy Serwice Company (ESCO). Przedsiębiorstwa te przeprowadzają modernizacje dla poprawy energochłonności poprzez audyt energetyczny oraz monitoring działalności firmy. W kolejnym etapie projektowane są zmiany i oceniane koszty takiej inwestycji.

Dorota Smoleńska

Print Friendly
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>